Vain hyvinvoiva eläin tuottaa hyvin? – Maitohygieniamitali eläinsuojelu- ja ympäristörikostutkinnassa oleville tuottajille

  • Meiltä
  • Maria Lindqvist
Nautojen likaisuus on sekä eläinsuojelullinen että eläintarvikehygieeninen ongelma. Lantapanssari aiheuttaa naudalle kipua ja voi tulehduttaa ihon. Kuva ei ole jutussa mainitulta tilalta. Kuva: SEYn arkisto

Juttua korjattu 15.6. klo 16.40 Mitalin maitohygieniasta jakaa Walter Ehrströmin säätiö.

Walter Ehrströmin säätiön kultainen mitali maitohygieniasta myönnettiin huhtikuussa tuottajille, jotka kuukautta myöhemmin tuomittiin sakkoihin ja määrättiin tuotantoeläinten pitokieltoon eläinsuojelurikoksesta ja ympäristön turmelemisesta. Aliravittuja ja kuivuneita nautoja oli pidetty pimeässä ja likaisessa navetassa ja kasvatettu ulkona sään armoilla vuosien ajan.

Walter Ehrströmin säätiön nettisivuilla kerrotaan, että sen tarkoituksena on elintarvikehygienian ja erityisesti maitohygienian edistäminen. Säätiö jakaa tuottajille Walter Ehrström -kultamitaleja 50 tai 25 vuoden aikana yhtäjaksoisesti tuotetusta ensiluokkaisesta maidosta. Mitaleita jaetaan vuosittain ”laadukkaan maidon tuottajille ja maitohygienian edistäjille”.

Maitotilaa pitävän kaksikon karjanpito oli siirretty poliisitutkintaan lokakuussa 2015. Tilallisia epäiltiin pitkään jatkuneen säädösten vastaisen karjanpidon takia eläinsuojelurikoksesta sekä ympäristörikoksesta. Syyttäjän mukaan tilalliset olivat useista huomautuksista ja määräyksistä piittaamatta jättäneet noudattamatta 24:ää laissa mainittua eläinten minimihoidon vaatimusta.

Tuottajille myönnettiin Walter Ehrströmin säätiön kultainen mitali 9.4.2018. Vain hieman yli kuukautta myöhemmin 21.5.2018 kaksikko tuomittiin käräjäoikeudessa sataan päiväsakkoon eläinsuojelurikoksesta ja vuosia jatkuneesta ympäristön turmelemisesta. Maksettavaa kertyi 600 euroa.

Normaali seuraamus rikoksista olisi ollut ehdollista vankeutta, mutta koska tuottajat tunnustivat kaikki rikokset, määrättiin tuomioksi päiväsakkoa. Lisäksi molemmat määrättiin kahden vuoden tuotantoeläinten pitokieltoon. Eläimiä ei otettu huostaan, koska tilalla tapahtui sukupolvenvaihdos.

Ensimmäinen tarkastus joulukuussa 2014

Valvontaeläinlääkäri havaitsi ensimmäisen kerran väärinkäytöksiä tilalla joulukuussa 2014.  Tilalla oli tiloihin nähden liikaa nautoja. Navetassa oli paikoin lähes pimeää. Parret olivat kuluneet sileiksi ja liukkaiksi ja kuivitus oli liian vähäinen. Navetassa oli likaisia lehmiä, joille oli alkanut muodostua lantapanssaria. Pientä vasikkaa pidettiin parressa kytkettynä ja toista yksin ryhmäkarsinassa. Vasikoilla ei ollut vettä tarjolla ja myöskään kahdella lehmällä ei ollut ollenkaan vettä.

Latoon rakennetussa sähköttömässä ja pimeässä karsinaosastossa pidettiin kahta vasikkaa. Karsinan pohja oli märkä ja likainen, kuivia makuupaikkoja ei ollut eikä juomavettä ollut tarjolla.

Kylmäpihatto-olosuhteissa, kolmiseinäisessä rakennuksessa kasvatettiin vasikoita ja nuoria nautoja vailla lämmitettäviä juoma-astioita. Vasikoilla ei ollut ollenkaan vettä. Karsinapohjat olivat märkiä ja likaisia eikä kuivia makuupaikkoja ollut tarjolla.

Kuutta nautaa pidettiin talvella ympärivuorokautisesti ulkona pellolla ja metsässä vailla säänsuojaa ja kuivia makuupaikkoja. Naudoilla ei ollut lämmitettäviä juoma-astioita. Laitumella kasvava ruoho oli ruskettunutta ja märkää eikä lisäruokaa ollut tarjolla.

Valvontaeläinlääkäri antoi tilallisille kieltoja ja määräyksiä ongelmien korjaamiseksi heti tai 31.12.2014 mennessä.

Uusintatarkastus huhtikuussa 2015

Joulukuussa annetut määräykset olivat suurimmalta osin noudattamatta.

Navetassa oli yhä enemmän nautoja kuin siellä oli parsipaikkoja. Yksi lehmä seisoi osittain lantakourussa. Rehuna oli pelkkää olkea. Tarkastuksen aikana lehmille annettiin viisi vuotta vanhaa ravintoköyhää heinää, joka oli harmaata ja korsittunutta. Kolmella lehmällä ei ollut ollenkaan juomakuppia. Osalla lehmistä tarjottu vesi oli likaista. Lehmien parret olivat märät, koska vesihana oli unohtunut auki. Kahdella vasikalla ei ollut tarjolla vettä ollenkaan. Vasikkakarsinoista puuttuivat heinähäkit. Ainakin kolme lypsylehmistä oli aivan liian laihoja ja ainakin viisi lehmää oli likaisia ja lantapanssarin muodostuminen oli alkanut. Useat lehmät olivat sorkkahoitoa vailla. Tilalliset olivat säädösten vastaisesti nupouttaneet tilan vasikat itse polttoraudalla noin kahden kuukauden iässä - yli 4 viikon ikäisen vasikan nupouttaminen ilman eläinlääkärin rauhoitusta, puudutusta ja tulehduskipulääkitystä on kiellettyä. Navetassa oli edelleen huono valaistus ja lehmillä liian pimeää.

Piharakennuksessa oli edelleen nautoja, eikä lämmitettäviä juottolaitteita ollut. Naudat olivat kitukasvuisia ja huonosti kehittyneitä. Yksi naudoista painoi noin kolmasosan vähemmän kuin sen ikäisen naudan pitäisi painaa. Yksi naudoista oli erityisen kuivunut, sen silmät olivat kuopalla ja sorkat hoitamatta. Naudat eivät olleet saaneet tarvitsemaansa hyvälaatuista lisärehua, kun niitä kasvatettiin kylmissä olosuhteissa, joissa ne olisivat tarvinneet lisäenergiaa kehon lämmittämiseen.

Ladossa oli edelleen kolme nautaa. Sonnia pidettiin samassa karsinassa liian nuoren hiehon kanssa niin, että sonnilla oli mahdollisuus astua hieho. Ladossa ei ollut valaistusta eikä lämmitettävää juomapistettä. Kylpyammeessa oleva vesi oli likaista.  Kaksi naudoista oli alipainoisia.

Siitossonni pidettiin erillään muista keskeneräisessä rakennuksessa, eikä se voinut nähdä lajitovereitaan. Silläkään ei ollut lämmitettävää juomalaitetta, vaan sonnille annettiin vettä silloin tällöin ämpärillä. Ruokintateline puuttui.

Valvontaeläinlääkäri antoi kieltoja ja määräyksiä, joista osa oli toteutettava heti ja osa määräajassa viimeistään 30.9.2015.


Myös YLE uutisoi Walter Ehrnström -mitaleista. ”Parhaimpaan E-laatuluokkaan pääseminen vaatii maitotilalla hyvää perustekemistä. Siihen pääsemiseksi pitää huolehtia hygieniasta ja lehmien hyvinvoinnista. Eikä riitä, että laatuun sitoutuvat vain maitotilan omistajat”, kirjoittaa YLE 12.4.2018.

Uusintatarkastus lokakuussa 2015

Aikaisemmin annetut määräykset olivat suurelta osin edelleen noudattamatta.

Peltolaitumella pidettiin kylmänä vuodenaikana nuoria hiehoja ja sonneja ilman pääsyä säänsuojaan. Osa hiehoista oli liian pieniä ja nuoria tiineytettäväksi. Naudat olivat ikäänsä nähden kitukasvuisia ja niiden vesiastia tyhjä eikä juomapaikkaa ollut. Toisella laitumella oli lisää nautoja. Laidun oli lokakuun lopussa pelkkää vanhaa kasvustoa. Kolmannella laitumella oli lehmä ja sonni. Lehmällä lanta oli alkanut kerääntyä panssariksi reisiin ja takamukseen. Laitumelle oli jaettu korsirehua maahan ruokintatelineen sijasta. Vesiastiassa oli vain vähän vettä.

Ladossa 6- ja 7-viikkoiset vasikat olivat pimeässä. Ladossa oli kosteaa ja kalseaa. Yksi sonnivasikka yski ja toinen oli ripulilla, ja sen aluset olivat likaiset ja märät. Vasikoilla oli tarjolla saaveissa kellanruskeaa vettä, joka oli peräisin likaisista sadevedenkeräysastioista. Molemmat vasikat olivat sairaita ja olisivat tarvinneet vapaasti puhdasta vettä.

Navetassa oli 11 lehmää. Parsien sementtipinta oli edelleen sileä ja liukas. Vähintään kolmen lehmän vesikuppi oli tukkeutunut rehunjäänteistä, eikä niihin päässyt virtaamaan vettä. Vedenjakelujärjestelmä oli kokonaisuudessaan riittämätön naudoille.

Valvontaeläinlääkäri antoi edelleen määräyksiä välittömästi tai 11.12.2015 mennessä. Asia siirtyi poliisitutkintaan.

Uusintatarkastus huhtikuussa 2016

Aikaisemmin annetut määräykset olivat edelleen suurelta osin noudattamatta.

Navetassa oli edelleen liikaa nautoja. Yksi naudoista ei mahtunut seisomaan kunnolla pitopaikassaan. Lehmiin oli alkanut muodostua lantapanssaria ja useilta lehmiltä oli alkanut irrota karvaa laikkuina. Osa lehmistä oli kuivuneita. Kaksi lehmistä oli liian laihoja ja yksi sonni hyvin pienikasvuinen. Osalla naudoista ei ollut vesiastioita eikä juomalaitteita ja niiden ruokintapöytä oli tyhjä. Yksi hieho seisoi puolittain käytävällä kaulaketjusta kattotukitolppaan kiinnitettynä. Kahdella pikkuvasikalla ei ollut mahdollisuutta kosketella lajitovereitaan. Lehmillä oli yhä parteen valetut sementtisen juomakupit, joihin vesi ei virrannut vapaasti. Ainakin kolmessa kupissa oli likaista vettä.

Ladossa pidettiin vasikoita karsinassa, josta oli suora yhteys ulos isosta, avoimesta oviaukosta. Rakennuksessa ei ollut sähköä. Yksi vasikoista yski tarkastuksen aikana. Toisessa karsinassa oli kaksi pikkuvasikkaa, joiden reidet ja takamus olivat märät. Yhden vasikan napanuora oli vielä paikallaan ja pitkä, sen kuivuminen oli kesken ja napa-alue turvonnut. Vasikoilla oli kuivikkeena olkea ja puunlehtiä, jotka olivat märkiä. Lämmitettäviä vesiastioita ei ollut. Karsinoiden seinän laudanraoista ja alareunasta näkyi ulos. Rakennuksessa oli kosteaa, koleaa ja vetoisaa. Yksittäiskarsinoissa pidettiin edelleen hiehoa ja sonnia, joka oli ollut karsinassa yksin jo pikkuvasikkana edellisessä tarkastuksessa. Eläimillä oli olkikuivitus, joka oli märkä ja likainen. Seinät olivat likaiset, eikä näilläkään eläimillä ollut lämmitettäviä vesiastioita. Molemmilla eläimillä oli lantapaakkuja jaloissa, mahan alla ja takamuksessa. Hieholla oli polvessa lantainen rupi ja polven alue oli turvoksissa. Tilassa oli liian hämärää.

Ladon päädyssä kylmäkatoksessa oli kaksi hiehoa, jotka olivat ikäisekseen liian pienikokoisia. Ruokintapöytää ei ollut, vaan eläimet söivät rehunsa maasta, aitalaitojen välistä.

Navetta oli edelleen liian täynnä. Eläimiä jouduttiin edelleen siirtämään kylmänä vuodenaikana lämpimästä navetasta sähköttömiin lisärakennuksiin, joissa oli kylmää, ei asianmukaista valaistusta, ei lämmitettäviä juoma-astioita eikä mahdollisuutta lämmitykseen. Pikkuvasikoita ja nuorkarjaa kasvatettiin edelleen kylmissä rakennuksissa olosuhteissa, joissa lain vähimmäisvaatimukset eivät toteudu. Lypsylehmillä ei edelleenkään ollut vapaasti saatavilla raikasta juomavettä. Eläimissä oli toistuvia sairauteen tai hyvinvoinnin heikkenemiseen viittaavia oireita, ja niiden kasvu oli alentunutta.

Valvontaeläinlääkäri antoi jälleen määräyksiä välittömästi tai 30.9.2016 mennessä.

Uusintatarkastus huhtikuussa 2017

Aikaisemmin annetut määräykset olivat edelleen suurelta osin noudattamatta.

Navetassa oli laiha ja kuihtunut lehmä sekä useita melko laihoja lypsylehmiä. Navetassa oli edelleen kytkettynä hieho, jonka makuupaikka oli kulkukäytävällä, lantakourun vieressä. Hieho oli lannasta likaantunut. Navetassa useilla lehmillä oli ylikasvaneet sorkat, sorkkahoito oli riittämätöntä.

Kylmäpihaton hieholla oli reisiin, mahan alle ja rintamukseen paakkuuntunut lantaa. Sen sorkat olivat pitkät ja kannat madaltuneet johtaen jalkojen väärään asentoon. Kuivike oli likaantunutta ja liian vähäistä, jolloin eläin ei päässyt puhdistumaan. Rehua jaettiin maahan, jossa rehu ei pysynyt puhtaana ja riittävän ulottuvilla. Hiehot joutuivat kurottelemaan rehua jalkojen välistä.

Ladossa oli kaksi yli 8-viikkoista vasikkaa säädösten vastaisesti yksittäiskarsinoissa. Karsinarakenteet olivat hanganneet vasikoiden niskaa, joista oli karva lähtenyt ja iho paksuuntunut. Nuoren sonnin karsinassa oli naulanpäitä eläimen ulottuvilla.

Valvontaeläinlääkäri toisti aikaisemmin antamansa määräykset.

Ympäristön turmelua 19.10.2009 – 26.4.2016

Kaksikko on pitänyt tilalla nautakarjaa, vaikka tilalla ei ollut käytössä nitraattiasetuksen vaatimukset täyttävää lantalaa. Myös maitohuoneen jätevesien käsittely on ollut puutteellista. Näistä on aiheutunut pitkäaikainen ravinnevaluma ja muuta valumaa ympäristöön.

Vastaajat tunnustivat kaikki syyttäjän esittämät rikokset.

Rangaistusseuraamukset

Normaalin rangaistuskäytännön mukainen seuraamus syytetyille kuvatun kaltaisista teoista olisi ehdollinen vankeusrangaistus. Koska syytetyt tunnustivat kaikki teot, rangaistus määrättiin tilallisille kuitenkin lievennettyä rangaistusasteikkoa soveltaen. Käräjäoikeus katsoi sakkorangaistuksen oikeudenmukaiseksi ja kohtuulliseksi rangaistukseksi kuitenkin niin, että sakkorangaistuksen tulee olla tuntuva. Rangaistus oli 100 päiväsakkoa. Päiväsakon määräksi laskettiin 6 euroa, ja siinä otettiin huomioon vastaajien elinkeinotoiminnan päättyminen. Yhteinen rangaistus oli siten 600 euroa sekä rikosuhrimaksu 80 euroa per tilallinen. Eläintenpitokieltoon kaksikko määrättiin 21.5.2020 saakka. Kielto koskee tuotantoeläimiä.

Kommentit

Luetuimmat julkaisut