Kirja-arvostelu: Esseitä eläimistä

  • Nuoret
  • Bintu Hellman
Kuvituskuva: SEYn arkisto

Esseitä eläimistä

Elisa Aaltola. Into 2022.

Elisa Aaltolan esseekokoelma Esseitä eläimistä käsittelee laajasti suhdettamme eläimiin niin yksilöinä kuin yhteiskuntana. Esseissä pohditaan myös tiettyihin lajeihin kuten karhuun, supikoiraan ja susiin kohdistuvia ennakkoluuloja, tuotantoeläinten oloja sekä Aaltolan omaa matkaa eläinten puolestapuhujaksi. Käsiteltäviä asioita pohditaan niin Aaltolan omien muistojen, eläinten mielen, Facebookin keskustelupalstojen kommenttien, viranomaisten määräysten kuin yhteiskunnan rakenteidenkin kautta. 

Eläinten näkökulma, tunteet ja inhimillisyys on kiedottu kirjaan taitavasti, ja ne näkyvät jokaisessa esseessä omalla tavallaan. Eläimistä nostetaan esille esimerkiksi älykkyys, lempeys, sosiaaliset taidot ja kyky ymmärtää – eli monia sellaisia piirteitä, joita emme ole tottuneet useinkaan näkemään tai joita ei eläimistä yleensä tuoda esille.

Aaltolalla on kyky kirjoittaa uskomattoman tarkkanäköisesti eläinten moninaisuudesta, kauneudesta ja ihmeellisyydestä. Hän tuo teoksessaan jatkuvasti esille harkittuja, hyvin viimeistellyn oloisia ajatuksia ihmiskeskeisen maailmankuvan ongelmallisuudesta. Samalla hän todella haastaa lukijaa pohtimaan asioita eläinten näkökulmasta ja kyseenalaistamaan totuttuja tapoja.

Kirjassa päästään moneen otteeseen vierailemaan myös Aaltolan lapsuudessa. Lapsen näkökulmasta kerrottuna teos saa paljon uusia, syviä piirteitä. Tämä auttaa viemään lukijaa yhä syvemmin tuntevien yksilöiden mieleen ja niihin ristiriitaisiin ajatusmalleihin, joihin olemme yleisesti tottuneet. Myös asioiden laajuutta on helpompi ymmärtää: sitä, miten ajatusmalleihin ja tapoihin totutaan pienestä pitäen.

Teoksessa päästään kuulemaan myös aktivismin vaikeista puolista. Siitä miten yksinäistä, turhauttavaa ja kuormittavaa eläinten oikeuksien puolesta puhuminen saattaa joskus olla. Miten vaikeaa on muistaa levätä ja huolehtia itsestään, kun joutuu jatkuvasti pettymään esimerkiksi viranomaisten ratkaisuihin ja kuulemaan, ettei oma työ ole merkityksellistä vaan ärsyttävää ja turhaa. On ihailtavaa, miten vaikeidenkin asioiden jälkeen Aaltolalla tuntuu olevan paljon toiveikkaita ajatuksia.

Esseitä eläimistä on todellakin lukemisen arvoinen kirja. Se opettaa, haastaa, kyseenalaistaa ja koskettaa. Samaan aikaan se luo turvallisen tilan ja antaa äänen monille, joiden ääntä emme yleensä kuule. Kirja voi myös rohkaista monia aktivismista kiinnostuneita tai aktivismia tekeviä ihmisiä. 

kirja-arvostelu Elisa Aaltola Esseitä eläimistä eläinsuhde

Kommentit

Luetuimmat julkaisut