Susi kuuluu Suomen luontoon

  • Nuoret
  • Lumi Kaarna ja Noora Koukkari
Kuva: Marcel Langthim/Pixabay

Susien kannanhoidollisesta metsästyksestä on viime aikoina puhuttu paljon. Usein kuulee sanottavan, että se on välttämätöntä susien aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi, mutta vahinkoja on mahdollista ennaltaehkäistä, ja vaikka monet suhtautuvatkin susiin epäluuloisesti, on ihmisen riski joutua suden hyökkäyksen kohteeksi paljon kuviteltua pienempi. Lisäksi susi on uhanalainen laji ja luonnossa hyvin tärkeä, minkä vuoksi kannanhoidollinen metsästys ei ole aiheellista.

Sudella, kuten kaikilla muillakin lajeilla, on ekosysteemissä tärkeä paikka ja tehtävä. Susi esimerkiksi säätelee muiden eläinten kantoja ja edistää saaliseläinten elinvoimaisuutta pyydystämällä heikkoja ja sairaita yksilöitä. Samalla susi suojelee taimikoita rajoittamalla niitä syövien hirvieläinten määrää. Susi auttaa myös monia lintuja ja pienpetoja jättämällä haaskoja syötäväksi.

SUSI ON Suomessa erittäin uhanalainen laji. Tällä hetkellä susien määräksi arvioidaan 297–321 yksilöä, mikä on hyvin vähän, koska susi elää 2–15 eläimen laumoissa. Suomessa on EU:n luontodirektiivin IV liitteen eläinlajeja koskeva suojelujärjestelmä, ja sen mukaan susi on tiukasti rauhoitettu eläin. Lisäksi muut syyt, kuten esimerkiksi liikenneonnettomuudet, vähentävät susien määrää, joten sitä ei ole tarpeen rajoittaa enempää.

Sudet herättävät monissa ihmisissä pelkoa, vaikka todellisuudessa niiden aiheuttama uhka on hyvin pieni. Vuoden 1882 jälkeen suden ei tiedetä vahingoittaneen ihmistä Suomessa. Normaalisti sudet pelkäävät ja pakenevat ihmisiä. Vain sairaina ne saattavat käyttäytyä epänormaalisti, mikä on erittäin harvinaista. On tärkeää, että ihmiset antavat susien elää rauhassa eivätkä esimerkiksi ruoki niitä, jotta ne eivät totu ihmisiin ja tule rohkeammiksi näihin suhtautumisessa. Metsästäjät ovat vedonneet siihen, että sudet uhanalaistavat metsäpeuroja. Se on kuitenkin väärää tietoa, koska susi on metsäpeuraa uhanalaisempi laji ja koska metsäpeurojen vähenemiseen vaikuttaa niille ominaisen elinympäristön katoaminen.

USEIN IHMISET miettivät ensimmäiseksi susien määrän vähentämistä eivätkä vahinkojen ennaltaehkäisemistä, vaikka viimeksi mainittuun on useita toimivia keinoja. Tehokkaita suojausmenetelmiä ovat esimerkiksi oikein pystytetyt ja ylläpidetyt petoaidat sekä eri eläimet, kuten laumanvartijakoirat, joita koulutetaan suojelemaan muita eläimiä susilta. Olemassa on myös erilaisia ääni- ja valokarkotteita, joita voi hyödyntää, ja yöksi eläimet voi siirtää sisälle tai yöaitaukseen suojaan. Tilanteessa, jossa vahinko pääsee tapahtumaan, on tärkeää, että haittaa kärsineet saavat tappiostaan oikeudenmukaisen korvauksen.

On tärkeää muistaa, että sudella on itseisarvo ja se on luonnossa yhtä arvokas eläin kuin kaikki muutkin. Susien määrän vähentyminen vaikuttaa suuresti ekosysteemiin, eikä susista ole haittaa, kunhan ennaltaehkäiseviä keinoja käytetään. Ole sinä se, joka on susien puolella, sillä ne tarvitsevat sitä kipeästi.


LUE LISÄÄ: Tarua ja vainoa – susien tilanne on yhä vaikea

LUE LISÄÄ: Sudet silmätikkuina

Kirjoittajat ovat SEYn eläinsuojelulähettiläitä. Eläinsuojelulähettiläät ovat SEYn vapaaehtoisia nuoria, jotka välittävät eläintietoa nuorilta nuorille.

susi uhanalainen laji eläinsuojelulähettiläät kannanhoito ekosysteemi

Kommentit

Luetuimmat julkaisut