Eläimet tarvitsevat suojelun lisäksi oikeutta

Kuva: SEYn arkisto

NÄLKIINTYNEITÄ NAUTOJA, koirien pahoinpitelyä, koe-eläinten irtoilevia raajoja ja jäälle kitumalla kuolemaan jätettyjä kaloja. Tapauksia, joissa viranomaiset eivät ole noudattaneet lakeja ja ohjeistuksia ja joissa poliisi ei ole suorittanut kunnollista esitutkintaa.

Saamme toistuvasti lukea eläinsuojelutapauksista, joissa viranomaiset ovat antaneet eläinten omistajalle ohjeistuksia eläinsuojelutarkastusten yhteydessä, mutta laiminlyönnit ovat saaneet jatkua vuosien ajan – eläimille kohtalokkain seurauksin. Luonnoneläimiä kohtaan tehdyt rikokset tuntuvat kiinnostavan viranomaisia vieläkin vähemmän.

ELÄIMEN KÄRSIMYSTÄ ei edelleenkään nähdä yhteiskunnallisesti yhtä vakavana asiana kuin ihmisen kärsimystä. Kun maitotilallisella loppuvat voimat ja osaaminen, ajavat ihmisen elinkeinon suojeleminen ja ymmärtäminen eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edelle, vaikka eläinsuojelulain tarkoitus on suojella eläimiä. Edes eläinten näännyttäminen kuoliaaksi ei välttämättä riitä perusteeksi ottaa eläimiä pois niitä huonosti hoitavalta ihmiseltä, kun toisessa vaakakupissa painavat taloudelliset intressit ja inhimilliset syyt. Jos taas eläimiä huonosti kohdellut parantaa tapansa, painetaan menneet rikokset usein villasella. Missä muussa rikostyypissä toimitaan näin?

Mistä ongelmat johtuvat ja miten niitä voisi ratkoa? SEY on käynnistänyt projektin, jossa pureudumme eläinsuojelurikosten tutkinnan ja eläinsuojelulain täytäntöönpanon ongelmiin ja etsimme niihin ratkaisuja. Perehdymme tapauksiin, joissa poliisi tai syyttäjä on tehnyt päätöksen esitutkinnan suorittamatta jättämisestä arveluttavin perustein sekä tapauksiin, joissa esitutkintaa ei ole suoritettu asianmukaisesti. Usein laki tarjoaisi jo tarvittavat eväät eläinten huostaanottamiseksi ja/tai tuomion antamiseksi, mutta viranomaiset eivät aina noudata säännöksiä ja ohjeistuksia tai tulkitsevat niitä väärin. Resurssien puute on johtanut siihen, että poliisi on joillain alueilla ilmoittanut valvontaeläinlääkäreille, ettei poliisille kannata ilmoittaa lievemmistä eläinsuojelutapauksista, sillä ne joutuvat kuitenkin pinon pohjimmaisiksi.

OLEMME SEYSSÄ keskittyneet viime vuosina eläinsuojelulain uudistustarpeisiin. Haluamme kuitenkin eläimiä paremmin suojaavan lain lisäksi kiinnittää huomiota lain täytäntöönpanon ongelmiin. Paraskaan laki ei suojele eläimiä, jos se jää kasaksi kuolleita kirjaimia.

eläinsuojelulaki eläinoikeus uusi eläinsuojelulaki oikeuden jäljillä

Kommentit

Luetuimmat julkaisut