Häijäässä tapettiin huvin vuoksi – vastaavat kilpailut tulisi kieltää lainsäädännöllä

Kuva: Shutterstock/Miroslav Hlavko

Pirkanmaan Sastamalan Häijäässä järjestettiin pienpetopyynnin joukkuekilpailu 7.-9.2.2020. Tapahtuman Facebook-ilmoituksen mukaan kilpailussa joukkueet kilpailivat keskenään siitä, mikä joukkueista kerää saaliillaan eniten pisteitä. Kilpailussa metsästettäviä lajeja olivat minkki, supikoira, näätä, kettu, mäyrä, varis, harakka, harmaalokki ja naakka.

Lehtitietojen mukaan kilpailussa tapettiin yli viisisataa eläintä: 400 supikoiraa, 93 mäyrää, 28 kettua, 23 varislintua, 12 naakkaa ja 4 minkkiä.

Hyväksymme metsästyksen vain, kun tarkoituksena on ravinnon hankinta tai järkevästi suunniteltu sekä tarpeelliseksi katsottu kannan säätely ja kun metsästys tapahtuu eläinten hyvinvoinnin kannalta parhailla tavoilla. Emme pidä hyväksyttävänä esimerkiksi sellaista kantojen säätelyä, jossa petoeläimiä metsästetään, jotta niiden saaliseläimiä jäisi enemmän ihmisten metsästettäväksi. Emme hyväksy myöskään pelkästään urheilu- ja virkistystarkoituksessa tehtävää metsästystä.

Häijään pienpetokisa ei onnistunut täyttämään ainuttakaan näistä kriteereistä. Näkemyksemme mukaan Häijään pienpetopyynti oli puhtaasti urheilu- ja virkistystapahtuma. Mielestämme eläimiä ei tulisi milloinkaan tappaa viihteen vuoksi.

Kilpailu ei ollut perusteltu edes niin sanottujen vieraslajien vähentämisen nimissä. Häijäällä metsästetyistä lajeista vieraslajeja ovat minkki ja supikoira. Esimerkiksi supikoirien kohdalla kantoja pystytään käytännössä säätelemään metsästyksen avulla ainoastaan rajatuilla alueilla, kuten saarilla.

Häijään kilpailussa vieraslajeja tapettiin ilman mitään suotuisia vaikutuksia muulle lajistolle. Suurin osa Häijään kilpailussa tapetuista eläimistä oli muita kuin vieraslajeja. Tapettujen eläinten joukossa oli myös kymmeniä lintuja.

Näkemyksemme mukaan kilpailut, joissa kilpaillaan tapettujen eläinten lukumäärästä, tulisi lainsäädännöllä kieltää.


Kirjoittaja on Eläinten ystävän päätoimittaja.

metsästys supikoira pienpetopyynti

Kommentit

Luetuimmat julkaisut