Hyvä laki ei riitä, tarvitaan myös kunnollista valvontaa

Kun kansalaisilta kysytään, mitkä ovat eläinsuojelun suurimpia ongelmakohtia, on yksi suurimmista huolenaiheista eläinsuojeluvalvonnan toteutuminen.

Eläinsuojelulain uudistamista aloitettaessa tehtiin kysely, jossa selvitettiin kansalaisten näkemyksiä siitä, mitkä asiat heidän mielestään kaipaavat eniten parannusta. Heti eläinsuojelurikosten tuomioiden koventamisen jälkeen kansalaiset vaativat eniten eläinsuojeluvalvonnan lisäämistä ja tiukentamista. Lähes joka kymmenes toivoi, että uudessa eläinsuojelulaissa viranomaisten toimivaltaa eläinsuojelutilanteissa laajennettaisiin.

Eläinsuojelulain toimeenpanosta ja sen valvonnan resursseista ovat huolissaan myös eläinsuojeluviranomaiset itse. Viranomaiset tarvitsevat lisää keinoja puuttua huonoon eläintenpitoon. Yksi SEYn päätavoitteista uuteen eläinsuojelulakiin onkin eläinsuojeluvalvonnan tehostaminen.

Valvonnan tehostamisen puolesta puhuvat myös paljastuneet laiminlyönnit. Viime syksynä julkaistuissa salaa kuvatuissa videoissa paljastui teurastamoissa ja sikatiloilla huolestuttavia laiminlyöntejä eläinten kohtelussa. Laiminlyöntejä tapahtuu myös Eviran vuosittain julkaistavien valvontatulosten mukaan. Esimerkiksi vuonna 2014 otantaan perustuvissa tarkastuksissa vaatimuksia jätettiin noudattamatta yli viidesosalla tuotantoeläintiloista. Epäilyyn perustuvissa tarkastuksissa osuus on vielä suurempi: peräti 43 prosentilla tuotantoeläintiloista viranomaisen oli annettava eläintenpitäjälle kieltoja tai määräyksiä eläinsuojelulakiin perustuen. Lemmikkieläinkohteissakin näin oli joka neljännessä.

Eläintenpidon käytäntöjä on selvästi parannettava, jos halutaan, että kansalaiset ja kuluttajat luottavat edelleen suomalaiseen korkeatasoiseen eläintenpitoon. SEYnkin tavoitteena on, että eettinen, läpinäkyvä ja kansalaisten tukema eläintuotanto on nimenomaan suomalaista. Tällöin kuluttajalla on mahdollisuus vaikuttaa suomalaiseen työllisyyteen ja varmistua tuotannossa käytettävien eläinten hyvinvoinnista.

Eläinten hyvinvoinnin parantaminen aiheuttaa vääjäämättä lisäkustannuksia, mutta kustannusten tulee jakautua tuottajien lisäksi niin kuluttajille, kaupalle, teollisuudelle kuin valtiollekin. Eläinten hyvinvoinnin parantaminen on kaikkien asia.

P.S. SEYn yhdessä Animalian kanssa tammikuussa aloittaman Paras laki eläimille -vetoomuskampanjan huikea menestys kertoo kansalaisten vakavasta huolesta eläintenpitoa kohtaan. Vetoomus keräsi 20 000 allekirjoitusta alle viikossa sen julkistamisesta. Tavoitteena on saada kokoon 50 000 kansalaisen tuki paremmalle eläinten hyvinvoinnille. Tähän tavoitteeseen tullaan suurella todennäköisyydellä myös pääsemään. Kiitos kaikille jo allekirjoittaneille! Vetoomuksen voi allekirjoittaa osoitteessa eläinlaki.fi

tuotantoeläin eläinsuojelulaki eläinsuojelulain uudistus eläinlaki valvonta eläinsuojeluvalvonta eläinsuojelurikos

Kommentit

Luetuimmat julkaisut