Mihin lahjoitusrahat menivätkään?

  • SEY
  • Pi Mäkilä
Viime vuonna SEYn eläinsuojeluneuvojat neuvoivat noin 9 000 kertaa eläinsuojeluasioissa. Hanna Al-Saedi toimii eläinsuojeluneuvojana ja neuvoo erityisesti luonnonvaraisiin eläimiin liittyvissä asioissa. Kuva: SEYn arkisto

Avoimuus, rehellisyys ja läpinäkyvyys ovat SEYn toiminnan kulmakiviä.

Kymppi lähti lahjoitustekstiviestillä tililtä ja kolikot kilahtivat SEYn kassaan. Mihin rahat sen jälkeen oikein kulkeutuivat, ja mistä ihmeestä tietää, että ne menivät varmasti oikealle taholle? 

– Kaikki SEYlle lahjoitetut rahat menevät kotimaiseen eläinsuojelutyöhön. Esimerkiksi lahjoitusverkkokauppojen lahjapaketit ohjataan eri kohteisiin sen mukaan, minkä vaihtoehdon lahjoittaja valitsee, kertoo SEYn varainhankintapäällikkö Aura Yliselä.

Käytännössä esimerkiksi luonnoneläimille lahjoitettu rahasumma ohjataan viitteen avulla niille SEYn jäsenyhdistyksille ja eläinsuojeluneuvojille, jotka hoitavat luonnoneläimiä. Jako tehdään toteutuneisiin kuluihin perustuvien hakemusten perusteella.

– Samaan tapaan löytöeläimille kohdistuvat lahjoitukset kulkevat löytöeläimiä auttaville jäsenyhdistyksille ja yleislahjoitukset yleiseen eläinsuojelutyöhön sekä eläinsuojeluneuvojien kulukorvauksiin.

Yliselä huomauttaa, että yleislahjoitukset ovat äärimmäisen tärkeitä, sillä SEYn kaltainen järjestö ei voi toimia pelkältä harrastepohjalta.                                                                                           

– Hallinto- ja palkkakuluja kertyy, sillä toimimme ammattimaisesti ja järjestössä työskentelee ammattilaisia. Esimerkiksi varainhankkija ei kerää rahaa itselleen, eivätkä kuukausilahjoitukset kulkeudu varainhankkijan palkkapussiin.

Pitkäjänteisyys lisää luotettavuutta

Yliselä muistuttaa, että SEY on luotettava lahjoituskohde jo siksi, että järjestön tekemä työ on pitkäjänteistä.

– Olemme toimineet yli sadan vuoden ajan, eikä toimintamme ole lakkautusuhan alla. Pyrimme jatkuvasti laajempaan läpinäkyvyyteen, jotta lahjoittajat voivat oikeasti tietää, mihin lahjoitukset ohjautuvat.

Lahjoittamisen vastuullisuutta parantaa myös se, että SEYllä on poliisin valvoma rahankeräyslupa. Lisäksi SEY on myös Vastuullinen lahjoittaminen ry:n jäsen.

– Vastuullinen lahjoittaminen ry on järjestöjen yhteinen edunvalvontataho, johon kuuluu tiettyjä avoimuuteen, vastuullisuuteen ja läpinäkyvyyteen liittyviä perusperiaatteita.

Taloudenpitoa valvoo useampi taho

SEYn talouspäällikkö Erja Peltola kertoo, että SEYn hallitus ja taloustyöryhmä valvovat järjestön talousasioita.

– Sisäisen valvonnan ansiosta pystymme varmistamaan sen, että rahat menevät varmasti oikeaan paikkaan. Kukaan yksittäinen ihminen ei pääse rahoihin käsiksi itsenäisesti, koska päätöksenteko on erotettu toteuttamisesta.

Lisäksi ulkopuoliset tilintarkastajat pitävät huolen siitä, että toiminta säilyy ammattimaisena ja lahjoitusvarat kulkeutuvat juuri sinne, minne on tarkoitettu.

– Tilintarkastajilla on hyvin tärkeä rooli. He katsovat taloudenpidon läpi kahdesti vuodessa.

Peltola huomauttaa, että hallituksen jäsenet toimivat vapaaehtoispohjalta. Omaan pussiin ei voi pelata.

– Yleisperiaate kaikessa toiminnassamme on, että kunnioitamme lahjoittajan toivetta ja pyrimme käyttämään rahat juuri niin kuin lahjoittaja on tarkoittanut.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.
Vuosittain järjestettävä Eläinten viikko nostaa tärkeitä eläinsuojeluaiheita esiin. Viime vuonna Eläinten viikon oppimateriaaleja lähetettiin yli 140 000 lapselle ja nuorelle. Kuva: Suvi Elo

Monenlaisia kuluja

SEYn kulut koostuvat varsinaisen toiminnan suorista kuluista, hallinnollisista kuluista ja henkilöstökuluista, joista osa kohdistuu suoraan varsinaisen toiminnan toteuttamiseen.

– Myös toimitiloilla, työvälineillä ja organisaation toiminnalla on hintansa. Katamme kulut eri lähteistä saaduilla varoilla sen mukaan, kuinka tarkkaan käyttötarkoitus on määritelty.

Peltola huomauttaa, että SEYn periaatteiden mukaan rahankeräyksestä aiheutuneita kuluja ei vähennetä rahankeräyksen tuotoista vaan tuotot käytetään sataprosenttisesti siihen, mihin ne on tarkoitettu.

Lahjoitusten lisäksi SEY saa rahoitusta jäsenmaksujen muodossa, sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotoista ja testamenteista.

– Esimerkiksi jäsenmaksuilla tuetaan Eläinten ystävän kustantamista ja jäsenyhdistysten toimintaa.

Peltola kertoo, että monesti lahjoittajan voi olla haastavaa nähdä, että SEYn kaltainen järjestö ei voi toimia ilman hallinnollisia kuluja.

– Saamme vain vähän julkisia avustuksia. Haemme säännöllisesti avustuksia ministeriöiltä ja muilta avustuksia jakavilta organisaatioilta, mutta tukea myönnetään usein vain tiettyihin hankkeisiin tai projekteihin.

Lahjoittajan toiveet ensin

SEYn yleisperiaate kaikessa toiminnassa on kunnioittaa lahjoittajan toivetta. Testamenttilahjoitukset ovat SEYlle elintärkeitä. Peltola kertoo, että ilman niitä yli satavuotiasta SEYtä ei olisi enää olemassa.

– Seuraamme jatkuvasti kauanko toimintamme voisi jatkua sellaisessa tilanteessa, jossa emme saisi enää yhtään uutta testamenttia.

Peltola kertoo, että SEYllä on pääomaa, jota voitaisiin käyttää toiminnan pyörittämiseen hätätilanteessa. Pääoman kuluttaminen kuitenkin vaarantaa toiminnan jatkumisen pitkällä aikavälillä.

– Omaisuus on kertynyt SEYlle yli sadan vuoden aikana, joten sitä täytyy pyrkiä hoitamaan järkevästi. Jos alamme käyttää pääomaa vuotuisen toiminnan pyörittämiseen, pääoma pienenee ja saamme aina vain vähemmän tuottoa kattamaan kuluja.

Peltolan mukaan SEYssä pyritään välttämään tällaisen tilanteen syntyminen sijoittamalla omaisuutta pitkäjänteisesti.

– Siten SEYlle kertyneestä omaisuudesta on apua myös tuleville sukupolville.

lahjoitus lahjoittaminen

Kommentit

Luetuimmat julkaisut