Nyt on kalojen vuoro

Kalan kulutus ja kalateollisuus Suomessa ovat kasvussa. Kalankasvatusta pyritään lisäämään, alaan investoidaan maassamme paljon, ja sen kasvun uskotaan jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Kalateollisuudessa kala nähdään hyvin pitkälle kasvimaisena olentona, jolla ei ole yksilöllisyyttä tai tarpeita. Siitä kertovat käytännöt, mutta myös sanat, joita käytämme: kalanviljely, vesiviljely, kalojen istutus. Ammattikalastuksessa kalasaaliista puhutaan kilogrammoina, ei kalayksilöiden määränä.

Samaan aikaan kaloista, kalojen mielestä ja kyvyistä, käydään julkisuudessa pikkuhiljaa yhä enemmän keskustelua. Tiedemaailmassa kalojen kyky tuntea kipua ei ole enää debatoitu aihe, vaan laajalti hyväksytty tosiasia.

EETTISYYS ja ympäristötietoisuus ovat keskustelunaiheina olleet nousussa jo pitkään, mutta keskustelu kalojen hyvinvoinnista on ollut vielä melko vähäistä verrattuna muihin ruoaksi kasvatettaviin eläinlajeihin. Keskustelu kalojen kyvystä tuntea kipua sen sijaan on lyönyt läpi, ja odotettavissa onkin, että kansalaisten kiinnostus kalojen hyvinvointia kohtaan vielä lisääntyy.

Kalojen hyvinvointi on nousemassa keskiöön myös eläinsuojelijoiden työssä kautta Euroopan. SEY monen muun eurooppalaisen eläinsuojelujärjestön tavoin kampanjoi tänä vuonna kalojen paremman kohtelun puolesta.

KALOJEN hyvinvointiasiat on lainsäädännössä lähes kokonaan laiminlyöty, ja asiaan on saatava muutos. Haluamme parannuksia niin kalankasvatuksen, kaupallisen kalastuksen kuin vapaa-ajankalastuksenkin toimintatapoihin. Kalankasvatus on parhaillaan siirtymässä kohti suurempia tuotantolaitoksia. Tässä kohtaa olisikin erinomainen tilaisuus tehdä investointeja, jotka parantavat kalojen hyvinvointia.

Ensimmäinen tärkeä askel kohti kalojen parempaa hyvinvointia olisi siirtyminen pois hiilidioksiditainnutuksesta kalankasvatuslaitoksissa. Myös kalojen kasvatustiheyttä tulisi säädellä tarkemmin ja virikekasvatusta kehittää. Kaupallisessa kalastuksessa on tutkittava mahdollisuuksia ottaa käyttöön kalojen tainnutus kalastusaluksilla. Vapaa-ajankalastuksessa kalat on tainnutettava ja lopetettava aina asianmukaisesti. Pyydystä ja päästä -kalastus ja elävien täkykalojen käyttö on kiellettävä. Kaikista kalojen hyvinvointia tukevista ratkaisuista tarvitaan lisää tutkimustietoa.

Hyvää kevättä kaikille Eläinten ystäville!

P.S. Olemme avanneet vetoomuksen kalojen puolesta. Voit allekirjoittaa sen osoitteessa sey.fi/kalavetoomus

kalat kyvykäs eväkäs

Kommentit

Luetuimmat julkaisut