Eläinten hyvinvointi osaksi opetussuunnitelmaa

Kuva: Pexels/Unsplash/Andrew Branch

Eläinten oikeuksia ja hyvinvointia käsitellään jatkossa kouluissa ympäri Suomen. Aiheet sisältyvät peruskoulujen uuteen opetussuunnitelmaan.

Eläinsuojelujärjestöjen sinnikäs työ tuotti tulosta ja eläinten asia saatiin sisällytettyä koulujen uudistettuun opetussuunnitelmaan. Eläinten oikeudet ja hyvinvointi mainitaan jatkossa pakollisina sisältöalueina ympäristöopissa, biologiassa, uskonnoissa ja filosofiassa. SEYssä uutinen on otettu ilolla vastaan.

– Mielenkiinnolla seuraan, miten tämä tulee näkymään käytännön opetustyössä. Eläinten hyvinvointiasiat kiinnostavat ihmisiä yhä enemmän ja se, että aihe-alue tulee osaksi perusopetusta, on varmasti opettajien ja oppilaiden näkökulmasta positiivinen asia, SEYn nuorisotoiminnan koordinaattori Tiina Lehtovirta sanoo.

Suomi on tiettävästi ensimmäinen maa, joka on sisällyttänyt eläinnäkökulman perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Suomessa tapahtuvaa eläinten hyvinvointiin liittyvää opetusta ja sen toteuttamiseen liittyviä ratkaisuja seurataankin suurella kiinnostuksella myös kansainvälisesti.

Materiaalia opetuksen tueksi

SEY on jo vuosien ajan tuottanut kouluille ja eri ikäryhmille ilmaista eläinten hyvinvointiin liittyvää materiaalia. Erityisesti jokasyksyinen Eläinten viikon materiaali on tullut tutuksi kouluissa ympäri maan. Uuden opetussuunnitelman myötä SEY tuottaa opettajille Eläinsuojelu ja eläinten oikeudet opetuksessa -materiaalipaketin opetuksen tueksi. Materiaali julkaistaan alkuvuodesta 2017 ja se sisältää vinkkejä ja tehtäviä siihen, kuinka eläinten hyvinvointia voidaan käsitellä koulussa eri-ikäisten oppilaiden kanssa.

– Materiaali on kattava kokonaisuus eläinten hyvinvoinnista. Liikkeelle lähdetään siitä, mitä eläinten hyvinvoinnilla ylipäänsä tarkoitetaan. Tämän jälkeen tutustutaan tarkemmin siihen, millaista on olla eläin, perehdytään syvemmin muutamiin eläinlajeihin ja pohditaan yksilön vaikutusmahdollisuuksia eläinten hyvinvointiin, Lehtovirta kertoo.

Eläinsuojelu ja eläinten oikeudet opetuksessa -materiaali toimii apuna kaikkien ikäluokkien opetuksessa alakoulusta lukioon.

– Opettajan on helppo poimia aineistosta ne osat, joita haluaa oppilaiden kanssa käsitellä ja muokata se oppilaille soveltuvaksi. Materiaalista on myös helppo poimia tiettyihin oppiaineisiin valmiita teemoja, esimerkiksi uskonnon ja filosofian tunneilla voidaan pohtia eläinkokeiden eettisyyttä tai biologian tunnilla keskittyä tuotantoeläinten hyvinvointiasioihin.

Kiinnostusta eläinten hyvinvointiin iästä riippumatta

– Vaikka uudistettua opetussuunnitelmaa ei ole vielä otettu käyttöön yläkouluissa, eläinten hyvinvointi kiinnostaa huomattavasti opiskelijoita, kertoo Pelkosenniemen koulun opettaja Marianne Juntunen.

Kun oppilailta kysytään tärkeimpiä arvoja, joita he olisivat valmiita puolustamaan, eläinten oikeudet mainitaan usein lähes ensimmäisenä, kertoo Juntunen. Eläinten oikeudet koetaan yleisesti hyväksytyksi ja tärkeäksi keskustelunaiheeksi oppilaiden keskuudessa.

– Muun muassa tuotantoeläinten hyvinvointi saattaa herättää huolta ja kysymyksiä, kun oppilaat ovat löytäneet internetistä kuvamateriaalia eläinten tuotanto-olosuhteista. Mahdollisuus purkaa heränneitä ajatuksia ja kokemuksia koulussa on tärkeää niin oppilaille kuin opettajillekin, kuvailee Juntunen luokkahuoneissa käytäviä keskusteluja.

– Eläinten hyvinvointiin voi hyvin myös samaistua esimerkiksi oman rakkaan lemmikin kautta, ja se onkin luonteva ja toimiva keino lähestyä keskustelua eläinten tuntemuksista ja lajityypillisistä tarpeista, Juntunen kertoo.

Opettajien kokemusten mukaan eläinten elinolosuhteet ja hyvinvointi koetaan tärkeäksi niin maaseudulla kuin kaupungissa. Myös luonnonvaraiset eläimet kiinnostavat oppilaita. Alakoululaiset ovat erityisen vastaanottavaisia eläinten hyvinvointiin liittyvään keskusteluun, kertoo Vaasan Hietalahden koulun erityisluokanopettaja Maija Raatikainen.

– Alakoululaiset ovat tärkeässä herkkyyskaudessa, jolloin myös vastaanottavuus asenteille ja vaikutteille on suuri, sanoo Raatikainen.

Elämyksellisyys ja kokemuksellisuus ovat mieleenpainuvia tapoja päästä pohtimaan ympäristöä, eläimiä ja yhteiskuntaa pientenkin oppilaiden kanssa.  Vaasassa näitä aiheita pohditaan elämysten avulla kolmen eri teeman kautta. Elämysten Vaasa -kokonaisuudessa lähdetään luokkahuoneesta tutkimaan ympäristöä, lähipiiriä ja luonnonvaraisia eläimiä. Merellinen Vaasa -oppimiskokonaisuudessa puhutaan kaloista, linnuista, luonnonvaraisesta eläinlajistosta ja esimerkiksi siitä, että kalakin on kokeva ja tunteva eläin. Energinen Vaasa -nimellä kulkevassa oppimiskokonaisuudessa pohditaan, mistä ruoka tulee, miten sitä tuotetaan ja mitä lähiruoka on.

– Pientenkin kanssa voi päästä syvällisiin keskusteluihin eläimiin liittyvästä etiikasta, kertoo Raatikainen.

Moni alakoululainenkin pohtii asioita oikean ja väärän sekä hyvän ja pahan dimensioilla. Oppilaalla saattaa herätä kysymyksiä esimerkiksi nähdessään kuvan kiinni olevasta siasta tai naudasta. Hämmennystä voi herättää muun muassa se, miksi yksi eläin on koko ajan kiinni, kun toinen saa kulkea vapaana.

– Elämyksellisyyden lisäksi eläinten hyvinvointia on luontevaa lähestyä myös samaistumisen kautta. Omat ja ystävien lemmikit puhututtavat paljon, ja siitä seuraa spontaania keskustelua esimerkiksi lemmikkien ja eläinten kohtelusta ja hyvinvoinnista, Raatikainen kuvailee.

Samaistumisesta kumpuaa oppilaan oma motivaatio toimia tiedonhankkijana, mutta myös eläinten oikeuksiin liittyviä iloja ja murheita, joita sitten puretaan luokkahuoneissa.

– Moni eläinten hyvinvoinnista kumpuava konkreettinen asia saattaa silti herättää hämmennystä. Opettajalta saatetaan kysyä jopa viikoittain, miksi tämä ei syö lihaa, ja siitä käydään usein keskustelua, kertoo Raatikainen.

Raatikainen kokee keskustelun eläinten oikeuksista ja hyvinvoinnista tärkeäksi ja hedelmälliseksi tavaksi pohtia omaa suhdetta ympäristöön, yhteiskuntaan ja kestävään elämäntapaan. Raatikainen on käyttänyt opetuksen tukena myös muun muassa SEYn Elaintaito.fi-sivustoa, ja osa Raatikaisen oppilaista on suorittanut osioita ELLU Eläintaitokortista.

SEY mukana kouluissa

SEYn Eläinten viikon materiaalit tavoittavat suuren osan Suomen kouluista ja oppilaista. Tänä vuonna yli 150 000 oppilasta sai Eläinten viikon hevosaiheisen materiaalipaketin. Eläinten viikon materiaaleja voi tilata ympäri vuoden osoitteesta sey@sey.fi.

SEYn vapaaehtoiset ELLU eläintaitokouluttajat ovat jo vuosien ajan pitäneet lapsille ja nuorille eläinaiheisia kerhoja, joiden keskeisenä teemana on eläinten hyvinvointi. Nyt ELLU-kurssin voi suorittaa myös verkossa osoitteessa elaintaito.fi.

SEYltä voi tilata myös koulutetun kouluvierailijan kertomaan eläinten hyvinvoinnista.

Kaikki SEYn materiaalit julkaistaan paino- sekä verkkojulkaisuna. Materiaaleihin voi tutustua ja tilaukset tehdä SEYn kotisivuilla.

opetussuunnitelma koulu lapset ja nuoret eläinsuojelu ja eläinten oikeudet opetuksessa eläintaito ELLU

Kommentit

Luetuimmat julkaisut