Valitse valasretki vastuullisesti

Kritiikki miekkavalasnäytöksiä kohtaan kasvaa jatkuvasti. Vankeudessa elävät valaat kärsivät muun muassa mielenterveysongelmista. Valasretkillä eläimiin voi tutustua vapaudessa. Kuva: iStockphoto

Valas- ja delfiiniretket tarjoavat mahdollisuuden ihastella upeita eläimiä niiden luonnollisessa elinympäristössä. Vastuullinen matkailija huolehtii, että osallistuu vain eettisille retkille.

Maallikon voi olla hankala erottaa hyvät ja huonot retkientarjoajat toisistaan. Retkillä tehdään myös bisnestä ja yrittäjiä on monenlaisia. Tarjontaan tutustuessa kannattaa kiinnittää huomiota muutamaan seikkaan. Hyvän retken tunnistaa muun muassa turvallisuusohjeista, opettavaisuudesta ja ympäristöseikkojen huomioimisesta.

Kaikilla vastuullisesti toimivilla järjestäjillä on käytössään ohjeet valaiden ja delfiinien turvalliseen lähestymiseen. Joissain maissa ohjeistukset ovat lain vaatimia, toisaalla taas ne on otettu käyttöön vapaaehtoisesti. Oli kummin vain, hyvällä retkellä on aina ohjeet käytössä ja niistä kerrotaan asiakkaille ennen matkaa. Järjestäjän tulee tehdä selväksi, että valaat ovat villieläimiä, joita tulee kohdella kunnioittavasti.

Ammattitaitoinen opas takaa onnistuneen retken

Onnistunut valasretki on aina yhdistelmä elämystä ja oppimista. Valaisiin ja delfiineihin sekä meriin ylipäätään liittyy lukemattomia kiehtovia faktoja, tarinoita ja mysteerejä. Vaikket onnistuisi näkemään yhtään valasta, reissun pitäisi olla hieno kokemus oppaan kertomusten ansiosta.

Parhaimmilla retkillä vetäjänä on kokenut opas, jolta voi kysyä kysymyksiä. Opas kertoo kiinnostavaa tietoa juuri niistä valas- tai delfiinilajeista, joita retkellä on mahdollista nähdä sekä myös muusta meren elämästä. Parhaat oppaat osaavat kertoa tietoja juuri kyseisen alueen eläinpopulaatioista.

Suositeltavimmat retkien järjestävät ovat olleet mukana pitkäaikaisissa tutkimusprojekteissa tai tukeneet paikallisia tutkimuksia ja hyödyntäneet niiden tuloksia toiminnassaan. Lisäksi retkillä tarjolla oleva materiaali, kuten kirjat, kartat ja kuvat, lisäävät retken opettavaisuutta.

Huonoilla retkillä osallistujille ei kerrota mitään mahdollisesti kohdattavista eläimistä.  Osallistujille saattaa jopa jäädä epäselväksi, näkivätkö he matkalla yhtään valasta tai delfiiniä. Ilman asiantuntevan oppaan apua valaita ei välttämättä huomaa tai tunnista. Lähes yhtä heikkoja ovat retket, joilla käytetään opastusnauhoitteita tai standardiesityksiä, jossa oppaat kertovat valaiden ja delfiinien biologiasta yleisesti, mutta eivät kerro mitään juuri niistä eläimistä, joita on todennäköistä nähdä retkellä.

Hyvä retki huomioi ympäristön ja eläimet

Valaat ja delfiinit kiehtovat monia ja ihmisillä on usein ymmärrettävästi suuret odotukset retkien suhteen. Moni odottaa näkevänsä näyttäviä hyppyjä tai pääsevänsä kosketuksiin valaan kanssa. Netissä jaettavat videot veneiden alta uivista tai yli hyppäävistä valaista lisäävät näitä odotuksia. On kuitenkin mahdollista, ettei retken aikana nähdä yhtään valasta tai delfiiniä ja oppaan tulisi tehdä se selväksi osallistujille. Hyvä järjestäjä kertoo, mitä lajeja voit nähdä, mitä viime retkillä on nähty ja miten esimerkiksi sää vaikuttaa valaiden esiintyvyyteen. Opas myös antaa vinkkejä valaiden bongaamiseen.

Huono järjestäjä mainostaa retkiään sellaisten valaslajien kuvilla, joita ei ole alueella tai käytöksellä, jota harvoin pääsee todistamaan eli esimerkiksi valaiden hypyillä. Huonoilla retkillä järjestäjä ei kerro, mitä on todennäköistä nähdä retken aikana ja mitkä ovat parhaita paikkoja valaiden havaitsemiseen. Huonolla valasretkellä vain seilataan merellä ja jätetään asiakas ihmettelemään, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Vastuullisella retkellä luonnon- ja eläintensuojelu on tärkeässä asemassa. Järjestäjä pyrkii ottamaan ympäristöseikat mahdollisimman hyvin huomioon ja kannustaa myös matkustajia toimimaan ympäristöystävällisesti. Vastuulliset järjestävät osallistuvat esimerkiksi rantojen siivousprojekteihin, hillitsevät alusten nopeutta säästääkseen polttoainetta ja välttääkseen vahingoittamasta merieläimiä tai opastavat asiakkaita ekologisesta elämästä. Hyvät järjestäjät ovat usein myös mukana tutkimuksessa tai tukevat esimerkiksi valaiden suojelua lahjoittamalla osan tuotoista hyväntekeväisyyteen.

Monet vastuullisimmasta retkien järjestäjistä ovat World Cetacean Alliancen jäseniä. He ovat sitoutuneet yhteisiin standardeihin, ja monet ovat myös johtavia toimijoita muun muassa valastutkimuksessa. Myös planetwhale.com-sivusto listaa valas- ja delfiiniretkiä eettisten kriteerien perusteella. Sivulla voit etsiä itsellesi sopivimman retken satojen järjestäjien joukosta.

Kysynnän kasvu kertoo hyvää

Ympäri maailmaa löytyy myös upeita paikkoja bongailla valaita maalta käsin. Varsinkin ryhävalaita, harmaavalaita ja mustavalaita voi bongailla astumatta veneeseen, sillä ne liikkuvat ja poikivat rannikon läheisyydessä tietyissä paikoissa. Maalta katselu on kaikista vastuullisin valasmatkailun muoto, sillä se ei häiritse valaita lainkaan.

Valasretkien kysyntä kertoo positiivisesta ilmiöstä: yhä useampi ihminen ei enää halua vierailla delfinaarioissa tai valasnäytöksissä, vaan eläimiä halutaan ihailla vapaina luonnossa. Valasretkien avulla valasalueilla saadaan tuottoa elävistä eläimistä metsästyksen sijaan. Retket ovat siis keino vähentää valaanlihan kaupallista pyyntiä.

Retkien suosion kasvaessa on yhä tärkeämpää huolehtia, että toiminta on mahdollisimman ympäristö- ja eläinystävällistä. Väärin toimivista yrittäjistä on hyvä ilmoittaa aina eteenpäin, sillä asiakkailla on valtaa. Turistin voi kuitenkin olla vaikea tietää, milloin toiminta on arveluttavaa tai milloin vene esimerkiksi häiritsee valaita. Eläinten käytöstä on usein vaikea tulkita ilman vankkaa kokemusta. Siksi ennen retkeä tuleekin aina kysyä toiminta- ja turvallisuusohjeita. Jos yrityksellä ei ole ohjeistuksia, älä osallistu heidän retkilleen. Vastuullinen retkitoimija tiedottaa aina ohjeista ennen matkaa. Kun ohjeet ovat tiedossa, voit kyseenalaistaa vääränlaisen toiminnan.

Asiantuntijana jutussa toimi World Cetacean Alliancen toiminnanjohtaja Dylan Walker.

Valaat kuuluvat vapauteen - jätä delfinaariot väliin

Kun eläimiä tarkkailee luonnossa, tulee nopeasti selväksi, ettei vankeudessa eläminen ole niille millään tavoin sopivaa. Valaat ja delfiinit matkaavat päivittäin pitkiä matkoja, niillä on monimutkaiset sosiaaliset suhteet sekä oma kulttuuri ja kieli. Mitään näistä ne eivät voi ylläpitää ahtaissa, keinotekoisissa altaissa.

Delfinaarioita puolustellaan usein sanomalla, ettei monilla ole mahdollisuutta nähdä eläimiä vapaana luonnossa ja näin ollen ne tarjoavat oppimiskokemuksen. Tosiasiassa tarjolla oleva opetuksellinen tieto on useimmissa delfinaarioissa ja akvaarioissa hyvin rajallista ja usein myös paikkaansa pitämätöntä. Eläinten tarkkailu tankeissa ei myöskään juurikaan kerro niiden käyttäytymisestä vapaudessa.

Valas- ja delfiiniretkiä on nykyään tarjolla yli 120 maassa ympäri maailman. Vankeudessa elävien delfiinien tarkkailun sijaan näitä upeita eläimiä pääsee siis halutessaan näkemään omassa elementissään. Perusteita delfinaarioiden ylläpitämiselle ei enää nykypäivänä ole.

matkailu delfinaario miekkavalas delfiini valasretki

Kommentit

Luetuimmat julkaisut